Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Skorzystaj z Programu

Jak zacząć korzystać z programu?

Znajdź dofinansowanie

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Realizuję projekt

Zamknij X

Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj zasady promowania projektu

Rozliczaj projekt

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Zobacz wzory dokumentów

 

Dowiedz się więcej o Programie

O programie

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Znajdź punkt informacyjny

↓ rozwiń, aby zobaczyć więcej... ↓

Wiadomości

2017-01-03 15:33

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Realizuję projekt/Poznaj zasady promowania projektu” zamieszczona została zaktualizowana wersja Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020  (wersja grudzień 2016).

2017-01-03 13:46

Publikujemy erratę do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w konkursie na wsparcie rozwoju usług społecznych.

2017-01-03 13:43

Publikujemy erratę do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w konkursie na wsparcie rozwoju usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Sukcesy projektów

Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

dofinansowanie z UE:

5 390 122,00 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji EU

984

proj. edukacyjne

6105

proj. rozwojowych dla firm

965

proj. energetycznych, transportu, ochrony środowiska